اساسنامه انجمن توانمندسازی و پیشگیری اشنا 

فصل اول –کلیات و اهداف :

ماده ۱

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر”انجمن توانمندسازی و پیشگیری اشنا  ” است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار “انجمن”نامیده می شود.

ماده ۲

نوع فعالیت:کلیه فعالیتهای انجمن  غیرسیاسی، غیرانتفاعی ،غیردولتی، بوده و در موضوع  اجتماعی  با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳

محدوده فعالیت انجمن در سطح ملی است

ماده ۴

محل:مرکز اصلی انجمن در استان تهران منطقه ۱۹  شهرستان تهران بخش مرکزی شهرتهران محله دریا خیابان علامه طباطبایی جنوبی خیابان سی و هشت غربی پلاک ۲۵ طبقه اول کدپستی ۱۹۹۷۹۱۵۱۱۱ واقع است و  در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور  شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده ۵

تابعیت:انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۶

مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده ۷

دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال می باشد که از سوی هیات موسس تماما پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده ۸

هیات موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل،قیام نموده اند و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده ۹

اهداف انجمن عبارتند از :

الف : کلیات

۱ – کمک به بهبود شرایط اجتماعی فرهنگی  اقتصادی عامه مردم و توانمندسازی ایشان با تاکید بر گروه زنان و کودکان اسیب دیده و در معرض اسیب ۲ – ارتقا دانش حقوقی روانشناختی در راستای کاهش زمینه انحرافات اجتماعی  و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه و همکاری در تهیه و تدوین طرح های پیشگیرانه و قوانین کارامد .

ب : روش اجرای هدف

۱ – تلاش در جهت اموزش و توسعه مطالعات پژوهشی و راهبردی در حوزه ترویج و گسترش فرهنگ حقوق  شهروندی در جامعه به ویژه زنان و کودکان با تاکید بر مفهوم شهروند موثر و پیشگیری از وقوع جرم در ناهنجاری  اجتماعی ۲ -تلاش جهت توانمندسازی گروه هدف به ویژه افراد نیازمند و محروم اسیب دیده و اسیب پذیر در راستای ارتقای سلامت در جامعه  ۳ – نیازسنجی اجتماعی از طریق تحقیقات میان رشته ای در حوزه اسیب های اجتماعی  زنان و کودکان با همکاری حقوق دانان وکلای دادگستری روان شناسان و جامع شناسان و استفاده از تجربیات و اقدامات سایر سازمانهای مردم نهاد فعال این حوزه۴ –نیازسنجی و برگزاری کارگاه و کلاس های اموزشی به جامعه هدف ۵ –برگزاری  و شرکت در همایش ها سمینارها نشست های علمی تخصصی سخنرانی ها مطالعات مورد مرتبط ۶ – انجام خدمات مشاوره معاضدت حقوقی خدمات مددکاری و مشاوره به افراد نیازمند و دارای شرایط خاص به صورت غیرانتفاعی ۷ -کمک به ترویج حقوق شهروندی ومسائل و مشکلات جهت انعکاس به مراجع قانونی و فرهنگ سازی در جامعه ۸ – ایجاد زمینه همکاری و ارتباط و و انعقاد تفاهم نامه با ارگان ها و مراجع دولتی و غیردولتی نهادهای قضایی و شبه قضایی سازمان های مردم نهاد و فعال مرتبط با حوزه اسیب های اجتماعی زنان و کودکان و حقوق شهروندی سازمان نظام روانشناسی کشور انجمن جامعه شناسی ایران کانون های وکلا در راستای برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی ۹ -اسیب شناسی و بررسی خلاها و مشکلات موجود در قوانین مرتبط با جامعه هدف و ارائه پیشنهادات و طرح های عملیاتی کوتاه مدت بلندمدت  در زمینه بازنگری در قوانین موجود۱۰ –ارتباط با رسانه های جمعی سینما تلویزیون روزنامه ها و بهره گیری از ظرفیت های رسانه های ارتباط جمعی در راستای اهداف –۱۱ –برگزاری دوره های اموزشی حرفه اموزی برای زنان و نوجوانان کم درامد در معرض اسیب ۱۲ –تربیت نیروی متخصص در راستای اهداف انجمن موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاص می باشد نیست . بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از ان مرجع است .

ماده ۱۰

شرایط عضویت :۱ – پذیرش اساسنامه ۲ –تابعیت ایرانی ۳ – حداقل سن ۱۸سال ۴ –پرداخت حق عضویت  پذیرش اساسنامه ۵ – موافقت هیات مدیره

انواع عضویت : رسمی : عبارت است از افرادی که دارای شرایط عضویت هستند ایشان دارای حق رای و کاندیداتوری می باشد غیررسمی : عبارت است از افرادی که فاقد شرایط عضویت هستند ولیکن می توانند در پیشبرد اهداف مثمرثمر واقع شوند ایشان فاقد حق رای و کاندیداتوری هستن .

فصل دوم-ساختار

ماده ۱۱

ارکان انجمن عبارتند از:

۱-مجمع عمومی

۲-هیات مدیره

۳-بازرس

ماده ۱۲

مجمع عمومی موسس همان هیات موسس بوده و وظایف ذیل را داراست:

۱-انجام اقدامات اولیه برای تاسیس

۲-تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن

۳-انتخاب اولین مدیران و بازرسان انجمن

تبصره ۱– اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف به علاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم،در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲– تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

ماده ۱۳

مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی  متشکل ازکلیه اعضا می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی سالانه در شهریور ماه تشکیل خواهد شد.جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار  اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضاء در بار  دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره ۱-اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی،نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود.در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ (ده) روز تشکیل و با هرتعداد از اعضای حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت .

تبصره ۲– مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده و در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس (ها) یا به در خواست یک پنجم اعضا – درصورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید تشکیل می گردد .

تبصره ۳-دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج اگهی در روزنامه کثیرالانتشار  حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی  صورت می پذیرد.

تبصره ۴-روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها،روزنامه اطلاعات می باشد .

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی: ۱-انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان(اصلی و علی البدل)

۲-استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (ها)

۳-تعیین خط مشی کلی انجمن

۴-بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره

۵-تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

۶-تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها

۷-عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان

۸-تعیین حق عضویت

۹-تصویب انتشار نشریه

ماده ۱۶

مجمع عمومی فوق العاده:

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱-با در خواست اکثریت اعضای هیئت مدیره یا بازرس

۲-با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

تبصره ۱-اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء که حق رأی دارند تشکیل می گردد.

تبصره ۲-تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

۱-تصویب تغییرات اساسنامه

۲-بررسی و تصویب یا رد انحلال

۳-تغییر در میزان سرمایه

۴-انحلال قبل از موعد

۵-هرگونه تغییر در ماهیت

ماده ۱۸

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس،یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۱-اعضای هیات رئیسه  نباید از بین کاندیداهای  هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد .

تبصره ۲-رئیس هیات مدیره،رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.

تبصره ۳-مجامع عمومی عادی،عادی فوق العاده و فوق العاده،با نظارت وزارت کشور  برگزار می شود.

ماده ۱۹

هیات مدیره :

انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفرعضو عل البدل خواهد بود

تبصره ۱-جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲-شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۲ جلسه متوالی یا ۴ جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۳-دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده ۲۰

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرس، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

در صورتیکه تعداد هیأت مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضا اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده  در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده  اعضاء برگزار خواهد گردید .

ماده ۲۱

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور  مرتب و حداقل ماهی ۲بار  تشکیل می شود بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس ،تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره– نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آیین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده ۲۲

اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند  از بین خود یک نفر رئیس،یک نفرنایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود .

حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می نماید.

تبصره ۱-هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمت ها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

تبصره ۲-مدیرعامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی

تبصره ۳-هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.

تبصره ۴-هیأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمت های دیگری برای سایر اعضای هیأت مدیره تعریف نماید.

ماده ۲۳

هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد.انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره برای دوره های بعدی بالامانع است.

ماده ۲۴

هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول،رسیدگی به حساب ها،پرداخت دیون و وصول مطالبات،اجرای مصوبات مجامع عمومی،افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی،تعقیب جریانات قضایی،اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن،قطع و فصل دعاوی از طریق سازش(مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده ، به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد.

همچنین هیات مدیره موظف است ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود،از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیات مدیره و بازرس جدید دعوت نماید.هیات مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار باید دستور کار مجمع عمومی،زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضاء را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل  ۴۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

تبصره ۱-جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است،هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.

تبصره ۲ – هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بدون تصویب مجمع عمومی راسا اقدام نماید .

ماده ۲۵

انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و برای مدت یک سال انتخاب می گردند.انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۲۶

اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

۱-کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا و یا بعضا محروم شده باشند.

۲-مدیران و مدیرعامل  انجمن

۳-اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل  تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

۴-همسر اشخاص مذکور در بند۲

ماده ۲۷

وظایف بازرس به شرح ذیل است:

۱-بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

۲-مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

۳-گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

۴-اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی،عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند

۵-سایروظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره-بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

ماده ۲۸

بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را  مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده ۲۹

هیات مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آن ها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده ۳۰

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارد.

تبصره ۱-عزل مدیرعامل از اختیارات هیات مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره ۲– دوره تصدی مدیرعامل از مدت مسئولیت هیات مدیره بیشتر نخواهد بود و انتخاب مجدد وی طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.مدیرعامل در صورت انقضاء مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین ، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره ۳– کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانه دارو در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده ۳۱

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت های ذیل می باشد:

۱-نماینده ی قانونی در مراجع رسمی،نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی

۲-استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره

۳-نگهداری دارایی، اموال، حساب ها، اسناد و دفاتر موسسه

۴-اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد.

۵-ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت های انجمن به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی

۶-تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه،خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی

۷-تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره

۸-نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب،نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی

۹-پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیات مدیره

۱۰-انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یابشود.

ماده ۳۲

حقوق و مزایای مدیرعامل به وسیله هیات مدیره تعیین می شود.

در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

فصل سوم-بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۳

بودجه انجمن از طریق  ذیل تامین می شود:

الف-هدیه اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی

ب-وقف و حبس

پ-وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین نامه

ت – حق عضویت در سازمان

ماده ۳۴

انجمن مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارائه نماید.چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید انجمن موظف به ارائه آن است.

تبصره ۱ – هیات مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداری کند.

تبصره ۲ – سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان مهر ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود.کلیه مدارک پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.

تبصره ۳– مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیرعامل صورت می پذیرد.

تبصره ۴ – مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ،ثبت وبه امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

هیات مدیره مکلف است هرگونه تغییر یااصلاح اساسنامه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت،به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده ۳۶

هیات مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل،شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادرکننده  پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده ۳۷

انجمن دارای سربرگ،مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد.هیات مدیره مکلف است نمونه سربرگ،مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه  فعالیت ارسال نماید.

تبصره – هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۳۸

انحلال:در صورت انحلال انجمن،مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را به عنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب ها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیرمنقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند.هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره ۱ –مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان  را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد واگذار نماید .

تبصره ۲ – تصفیه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد  پذیرفت.

تبصره ۳ – هیات تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

تبصره ۴ – مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت ها ارائه نماید.

ماده ۳۹

چنانچه فعالیت های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد،انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده ۴۰

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط  تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد وعمومات  قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۱

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۳۴ تبصره در نشست  مورخ……………. مجمع عمومی موسس به تصویب رسید.