برنامه بلند مدت :

۱ – نیاز سنجی از طریق تحقیقات میان رشته ای در حوزه آسیب های اجتماعی ( گروه های هدف ) با همکاری حقوقدانان ، وکلا ، روانشناسان ،  جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی استفاده از تجربیات و اقدامات سایر سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه .

۲ – آسیب شناسی و بررسی خلاء ها و مشکلات موجود در قوانین و مقررات گروه با جامعه هدف و ارائه پیشنهادات و طرح های کاربردی و اجرایی در زمینه اصلاح و بازنگری به مراجع ذیربط .

۳ – گروه پیگیری میزان اثر بخشی فعالیت های انجمن و انعکاس به مراجع ذیربط .

 برنامه کوتاه مدت:

۱ – نیازسنجی و برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی جهت افزایش آگاهی و مهارت های حقوقی روانشناختی جامعه شناختی به گروه های هدف .

۲ – برگزاری و شرکت در همایش ، سمینار ، نشست های علمی ، تخصصی و سخنرانی ها.

۳ – تولید دانش کاربردی و افزایش منابع اطلاعاتی مکتوب و الکترونیکی

۴ – ارایه خدمات مشاوره ، مددکاری و معاضدت حقوقی به افراد نیازمند و دارای شرایط خاص .

۵ – شناسایی و تربیت نیروی متخصص در راستای اهداف انجمن

۶ – ایجاد زمینه همکاری و تعامل با مراجع دولتی و غیر دولتی و انعقاد تفاهم نامه و ارائه طرح ها و برنامه های مرتبط در راستای برنامه ریزی اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی

۷ – ارتباط و تعامل با رسانه های جمعی و استفاده از ظرفیت آنان در راستای اهداف انجمن .