منشور اخلاقی انجمن :

انجمن توانمند سازی و پیشگیری “آشنا” به عنوان یک تشکل سازمان مردم نهاد در راستای تحقق مأموریت و اهداف مندرج در اساسنامه، خود را به رعایت ارزش های زیر پایبند می داند و از اعضای خود انتظار دارد با رعایت آن، در راستای رشد و توسعه و تحقق برنامه های انجمن عمل نمایند.

ایده اولیه طرح تشکیل انجمن مذکور بنا به پیشنهاد خانم لیلا شفاعی مطرح و هریک از اعضا در صورت خروج ،متعهد می گردند از اطلاعات ،مستندات و محتویات مرتبط با انجمن آشنا بهره برداری ننمایند.

 1. در کلیه فعالیت ها و اقداماتی که انجمن انجام می دهد رعایت منافع ملی تقدم دارد و خود را متعهد به رعایت حفظ منافع ملی کشور و رعایت قوانین موضوعه کشور می داند.
 2. انجمن نهادی غیرسیاسی است و تمامی اعضا به عنوان نهاد مردم نهاد ، خود را از دولت و نهادهای دیگر مستقل می داند در عین آنکه به تعامل و همکاری و مشارکت سازنده با دولت و نهادهای حاکمیت برای تحقق اهداف خود اعتقاد و پایبند است.
 3. ساختار انجام کار و تصمیم گیری در انجمن بر مبنای نظرات اکثریت اعضا است و انجمن خود را متعهد می داند به رأی اکثریت اعضا عمل نماید. در عین حال هیچ یک از اعضا حق اظهار نظر به جای انجمن را نداشته و نقطه نظرات انجمن از طریق مجاری رسمی آن اعلام می گردد.
 4. رمز موفقیت انجمن بر اعتماد متقابل بین اعضا می باشد.
 5. انجمن خود را متعهد به رعایت اصل رازداری در حفظ اطلاعاتی می داند که به هر نحو در اختیارش قرار داده می شود و با حفظ اصل احترام به اعضای مرتبط با این داده ها و اطلاعات تنها با رضایت آگاهانه صاحب داده ها آن را در اختیار اشخاص ثالث و مراجع قرار خواهد داد.
 6. عملکرد و تصمیم گیری های انجمن برای کلیه اعضای آن شفاف بوده و انجمن خود را ملزم به ارائه کامل اطلاعات، پاسخگویی شفاف به اعضا می داند.
 7. انجمن اعتقاد دارد که برای حل مشکلات و مسائل اجتماعی جامعه نگاه ریشه ای و رویکرد بلند مدت دارد و حداکثرتلاش را برای ترویج این رویکرد و تحق برنامه های خود در حوزه توانمندسازی و پیشگیری خواهد داشت.
 8. انجمن با اعتقاد به کار جمعی و تشکیلاتی برای بهبود معضلات و آسیب های اجتماعی جامعه فعالیت می کند و با همدلی و تلاش دلسوزانه تک تک اعضا در این راستا قدم بر می دارد.
 9. اعضا متعهد می گردند که با رعایت اخلاق مداری و حسن وفاداری در راستای اهداف و برنامه های مورد نظر انجمن با همگرایی ، مشارکت و احترام به خرد جمعی صادقانه عمل و رفتار نمایند.
 10. چنانچه بر فرض بعید در عملکرد یکی از همکاران رفتاری نامطلوب مشاهده نماییم که به زیان منافع جمعی انجمن می باشد،وظیفه خود می دانیم به نحو شایسته در برطرف کردن این نقصیه در جهت تحکیم و یکپارچگی انجمن و با احساس تعلق خاطر و وفاداری عمل نماییم. در صورت بروز هرگونه تخلف و عملکرد خلاف تعهدات مندرج در اساسنامه و منشور اخلاقی اعضا از سوی هریک از اعضا هیات امنا، در مرحله اول تذکر کتبی، در مرحله بعد با اکثریت آراء هیأت امنا نسبت به قطع همکاری و انتخاب فرد جایگزین اقدام خواهد کرد.
 11. کلیه هزینه های انجام امور اداری و اجرائی ثبت انجمن و سایر هزینه های ضروری بعد از ثبت تا زمان حمایت خیّر از سوی کلیه هیأت امنا به صورت تساوی متقبّل و پرداخت می گردد.