دوره دوازدهم

سبک زندگی جدید باعث شده است که کمتر به یکدیگر گوش دهیم و تردیدی نیست که این فقدان شکافی در زندگی ما پدید آورده است که روز به روز شاهد بزرگ تر و عمیق تر شدن آن هستیم . آسیب های ناشی از این فقدان نه تنها زندگی فردی بلکه زندگی اجتماعی ما را نیز متاثر ساخته است. در دل بسیاری از دلخوری ها، عصبانیت ها، غم ها و اشک های روزمره فریاد شنیده شدن و درک شدن نهفته است. هر یک از ما در صدد بهبود این شرایط هستیم اما گاهی اوقات نمی دانیم اشکال کار از کجاست؟در این کارگاه بر آنیم تا به موضوعات و مسائلی بپردازیم که در مسیر رسیدن به این پاسخ هدایت گر ما باشد.
با ما همراه باشید

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید