دوره نهم

همدلی ظرفیت بنیادین ما در شکل‌دهی روابط بین‌فردی موثر است و اگر بخواهیم خودخواهی را کنار بگذاریم در این توانایی با برخی حیوانات نیز شریک هستیم. می‌توان گفت که همدلی یکی از توانایی‌های اساسی ما برای زیستن در بستر جامعه است که علاوه بر انسجام گروه به رشد شخصی نیز کمک می کند. تئودور لیپس روانشناس آلمانیِ پایه‌گذار مفهوم امروزی همدلی گفت وقتی که ما بندبازی را روی طناب می‌بینیم خودمان هم دچار تعلیق می‌شویم، چون به صورت جانشینی داخل بدنش می‌شویم و تجربه او را تجربه می‌کنیم. ما با او روی طناب قرار می‌گیریم. به عبارتی ما بیرون را در درون احساس می‌کنیم. در این دوره آموزشی تلاش خواهم کرد علاوه بر شناخت همدلی و فواید آن به آسیب‌ها و فرسودگی‌های ناشی از همدلی هم اشاره کنم. با انجمن توانمندسازی و پیشگیری آشنا در کنار ما باشید.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

دوره هشتم