دوره اول

چیستی انجمن آشنا؛ رویکردها و چشم اندازها با تکیه بر تفکر سیستمی و کنشگری اجتماعی

 

balance__1989__

تفکر سیستمی

دوره اول آموزشی انجمن آشنا برگزار شد.

اولین دوره آموزشی انجمن توانمند سازی و پیشگیری آشنا : ◀️ چیستی انجمن آشنا ((رویکردها و چشم اندازها با تکیه بر تفکر سیستمی و کنشکری اجتماعی )) آنچه در این دوره بیان خواهد شد: ۱. معرفی ،هدف و رسالت انجمن ۲.کنشگر اجتماعی کیست؟ و چه افرادی می توانند عضو انجمن شوند؟ ۳.تفکر سیستمی چیست و نقش آن در فعالیت اعضا ی انجمن چگونه است ؟ ۴.ضرورت و اهمیت فعالیت های بین رشته ای ۵.حوزه ها ی فعالیت انجمن ۶. اقداماتی که انجمن تا کنون انجام داده است. این دوره مختص اعضای انجمن آشنا می باشد.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید