کارگروه ­ها

 • کارگروه  پژوهش های روانشناسی
 • کارگروه روانشناسی کودک و نوجوان
 • کارگروه روانشناسی خانواده
 • کارگروه روانشناسی اجتماعی
 • کارگروه روانشناسی سلامت
 • کارگروه روانشناسی بالینی
 • کارگروه روانشناسی آموزشی

اعضاء دپارتمان

دکتر محسن سودمند نیری

 • دکتری روانشناسی عمومی
 • روانشناس

ناهید محمدی

 • کارشناس ارشد روانشناسی
 • روانشناس تربیتی
 • فعال در زمینه‌های روانشناسی آموزشی و یادگیری، کودکان کار

حسنا آریامتین

 • کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
 • روانشناس کودک و نوجوان
 • روان‌شناس در حوزه آموزش خانواده و بازی‌درمانگر کودک و نوجوان