دوره هفتم

دیر زمانی است که جرم شناسان، ضمن علت شناسی جرم به دنبال روش های کاهش بزهکاری هستند اما شاهد افزایش پدیده مجرمانه و ظهور اشکال نوین بزهکاری و عدم موفقیت و کارآیی ابزارهای سنتی کاهش جرم هستیم. به [...]

دوره ششم

کارگاه آموزشی ابراز وجود(جرات‌مندی)؛ همه ما در بخش‌های مختلفی از زندگی‌مان درگیر مسایل مختلفی هستیم که توانمندی ما در اعتراض یا اعلام درخواست را به چالش می‌کشد. گویی زندگی مدرن گاهی برای ما سهم و [...]

دوره پنجم

گونه شناسی مسائل اجتماعی جوانان در جامعه ایران تمرکز بر موضوعات و معضلات جوانان در جامعه می‌تواند حاکی ازبروز تحولاتی در قلمروهای واقعیت و هنجارهای اجتماعی تلقی گردد که به نوعی در ارتباط با [...]

دوره چهارم

بررسی انواع مجازاتها در حقوق ایران ✅ بررسی انواع مجازات ها در قانون ایران آنچه در این دوره بیان خواهد شد : ۱-فلسفه مجازات ها چیست؟ ۲-مجازات های اصلی ،تبعی و تکمیلی کدامند؟ ۳-تفاوت مجازات حدی و [...]

دوره سوم

ریشه های روانشناختی میل به شرکت در فعالیت های دگردوستانه علل پدید آمدن رفتارها، افکار و هیجان‌های ما در موقعیت‌های بین‌فردی و اجتماعی در شناخت ما از خودمان و دیگران بسیار رشددهنده است. این روزها [...]

دوره دوم

تفاوت سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه؛ از ماهیت تا رویکرد دومین دوره آموزشی انجمن توانمندسازی و پیشگیری آشنا تفاوت سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه؛ از ماهیت تا رویکردها مرزهای مفهومی میان [...]

دوره اول

چیستی انجمن آشنا؛ رویکردها و چشم اندازها با تکیه بر تفکر سیستمی و کنشگری اجتماعی   balance__1989__– تفکر سیستمی اولین دوره آموزشی انجمن توانمند سازی و پیشگیری آشنا : ◀️ چیستی انجمن [...]

آزاد شد

پدری با همت و یاری شما انسان های دغدغه مند به خانه بازگشت. هیچ جا مثل خانه نیست. اولین کمپین رهایش شهروندان زندانی توسط انجمن توانمندسازی و پیشگیری آشنا به انجام رسید. این سرآغاز شادی و امید برای [...]

برگه 1 of 3