پنجم ژوئن مقارن با روز شانزدهم خرداد روز جهانی محیط زیست گرامی باد

در سال ۱۹۷۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در استکلهم اجلاسی با موضوع انسان و محیط زیست برگزار کرد و همزمان با برپایی این اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای تصویب کرد که UNEP ) برنامه محیط زیست سازمان ملل ) ایجاد شد .
میزبان مراسم روز جهانی محیط زیست در سال ۲۰۲۰ کلمبیاست که با همکاری کشور آلمان مراسم روز جهانی محیط زیست را برگزار می کند . امسال سازمان ملل موضوع ۲۰۲۰ را “تنوع زیستی ” اعلام کرده است . بر اساس آمار پلتفرم علمی بین دولتی در مورد تنوع زبستی و خدمات اکوسیستم تقریبا یک میلیون موجود زنده در حال انقراض هستند .
به نقل از سازمان ملل “حوادث اخیر از آتش سوزی برزیل ،ایالات متحده و استرالیا و آلودگی سراسر آفریقای شرقی و بیماری کرونا کوید -۱۹ یک سال مهم برای تعهدات متقابل انسان ها و ارتباطات زندگی را نشان می دهد . سال ۲۰۲۰ یک سال مهم برای تعهدات کشورها در زمینه حفظ و احیای تنوع زیستی است .
برخورداری هر شهروند از محیط زیست سالم و پاک به استناد اصل ۵۰ قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی حق محسوب و حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی نموده است . از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران باشد را ممنوع و دولت با ایفای نفش بین المللی موثر از طریق همکاری اقتصادی ، تبادل اطلاعات ،انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه جانبه و متوازن و رفع موانع بین المللی اقدام خواهد نمود .
#انجمن توانمندسازی_ وپیشگیری آشنا
#آموزش
#شهروند_موثر
#محیط_زیست
#حقوق_شهروندی

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.روز جهانی مبارزه با کار کودک