دوره دوم

تفاوت سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه؛ از ماهیت تا رویکرد

دومین دوره آموزشی انجمن توانمندسازی و پیشگیری آشنا تفاوت سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه؛ از ماهیت تا رویکردها مرزهای مفهومی میان سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها، در بسیاری مباحث مخدوش و نامشخص است. آن‌چه که در این خصوص اهمیت دارد، پیشینه‌ها و بسترهای معنایی متفاوت برای این دو گونه سازمان اجتماعی است. شناخت اهداف و رویکردها برای کنشگران فعال در سازمان های مردم‌نهاد حائز اهمیت است؛ این‌که باز توزیع منافع، هدفِ فعالیت‌های کنشگران است و یا بازنگری در ساختارها؟ این که عملکردهای ما به‌سوی امداد حرکت می‌کند و یا شناخت ریشه‌های مسائل؟ و….. در دومین دوره از آموزش‌های آنلاین انجمن توانمندسازی وپیشگیری آشنا در این باره به گفت‌و گو خواهیم نشست تا با فهمی دقیق‌تر در میدان‌های اجتماعی عمل کنیم. این دوره‌ها مختص اعضای انجمن آشنا می‌باشند.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

دوره سوم