توسط
ارسال شده در

آزاد شد

پدری با همت و یاری شما انسان های دغدغه مند به خانه بازگشت. هیچ جا مثل خانه نیست. اولین کمپین رهایش شهروندان زندانی توسط انجمن توانمندسازی و پیشگیری آشنا به انجام رسید. این سرآغاز شادی و امید برای [...]

توسط
ارسال شده در

کارگاه شناخت خشونت خانگی

اولین کارگاه شناخت خشونت خانگی  و انواع آن، توسط انجمن توانمندسازی و پیشگیری آشنا با همکاری کمیته منع خشونت خانگی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار  شد. به گفته لیلا شفاعی این مراسم با رویکرد [...]

توسط
ارسال شده در

کمپین رهایش شهروندان زندانی

زیر سقف آسمان شهر پدری محبوس، دل‌نگران روزهای سختی است که فرزندانش بدون او سپری می‌کنند و او دستش کوتاه از برآوردن نیازهایشان. آن طرف‌تر بال‌های مادری که سرپرست چند بچه قد و نیم‌قد است و توان [...]

هیچ جا مثل خانه نیست

زیر سقف آسمان شهر پدری محبوس، دل‌نگران روزهای سختی است که فرزندانش بدون او سپری می‌کنند و او دستش کوتاه از برآوردن نیازهایشان. آن طرف‌تر بال‌های مادری که سرپرست چند بچه قد و نیم‌قد است و توان [...]