مصاحبه خانم مهناز کرمی

مهناز کرمی جامعه شناس و پژوهشگر مجهول‌الهویه بودن اعضای یک جامعه آثار و پیامدهای منفی زیادی به همراه دارد که ممکن است روند توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی را کند کرده و از آن ممانعت نماید. از جمله [...]

طرد از خانواده با مهر مجهول‌الهویه؛ دگرکشی هویتی در جامعۀ آنومیک

ساناز تبری پژوهشگر جامعه‌شناختی اصطلاح مجهول‌الهویه در فرهنگ لغت معین به‌معنای کسی است که هویت، نام و نشان او نامعلوم باشد. افراد مجهول‌الهویه از گروه‌های اجتماعی مورد بحث در علوم انسانی و [...]

مجهول الهویه های با خانواده

لیلا شفاعی وکیل پایه یک دادگستری با توجه به رشد رقم سیاه خشونت و جرایم علیه سالمندان و افراد دارای معلولیت ذهنی ؛بیماران داراری اختلاات روانی حاد و کودکان ؛حسب آنکه امکان گزارش دهی بزه دیدگی توسط [...]

توسط
ارسال شده در

کارگاه شناخت خشونت خانگی

اولین کارگاه شناخت خشونت خانگی  و انواع آن، توسط انجمن توانمندسازی و پیشگیری آشنا با همکاری کمیته منع خشونت خانگی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار  شد. به گفته لیلا شفاعی این مراسم با رویکرد [...]

توسط
ارسال شده در

تعیین محورها و مؤلفه های شاخص های خانواده

تعیین محورها و مؤلفه های شاخص های خانواده (تصویبنامه شماره ۱۵۰۵۴/ت۵۷۶۳۸هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۹ هیئت وزیران) معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده هیئت وزیران در جلسه ۱۴/۲/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۸۳۲۳ [...]

خشونت علیه زنان و خانواده

خانواده، نخستین و پایدارترین نهاد اجتماعی است که هویّت انسانی و جامعه‌پذیری فرد در آن شکل می‌گیرد و پذیرش ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، انتقال الگوهای روابط و تعامل به سایر نهادهای اجتماعی را سبب [...]