هموطن، «ما آشنا هستیم»

آمده‌ایم دست‌در‌دست هم، به برکت گره خوردن اراده‌هایی استوار و دیدگاهی ریشه دوانده در تفکرِ سازندهِ مبتنی بر «آموزش و تربیت شهروند موثر» فعالیت خود را آغاز کنیم. هدف ما این است، تا جایی که در توان داریم، در بستری فراهم شده از تخصص و‌ پژوهش‌های میان‌رشته‌ای بین سه حوزه حقوق، روانشناسی و جامعه‌شناسی، ضمن اقدام به «شناخت» ابعادِ چندجانبه آسیب‌های جامعه که در نتیجه عدم‌آگاهی و فقدانِ آموزش‌های لازم بوده است، به آموزش و توانمند‌سازی مردمان ایران زمین بپردازیم. ما باور داریم، فارغ از نقص‌های جدی در سیاست‌گذاری‌های کلان، ردپای بسیاری از آسیب‌ها، ناهنجاری‌ها و کجروی‌ها را می‌توان در فقدان «آموزش»  یافت.

سازمان آشنا

انجمن توانمند سازی و پیشگیری آشنا

ما دانش‌آموختگان و پژوهشگرانی از رشته‌های حقوق، روانشناسی و جامعه‌شناسی هستیم، که در چالش‌های حرفه‌ای خود با آسیب‌های اجتماعی، انواع جرم و نقض حقوق دیگران و مشکلات روانشناختی مختلف، کاستی‌ها و گاه بن‌بست‌هایی را شناسایی کرده‌ایم که از نظر ما، شیوه‌های موجود توان غلبه بر آن‌ها را ندارند. لذا گرد‌ هم آمدیم و به مطالعه، تحقیق و پژوهش در بستری میان‌رشته‌ای پرداختیم تا مکمل ایده‌های یکدیگر باشیم. در این مسیر، تمرکز خود را بر یافتن شیوه‌های نوین و متناسب با وضعیتِ جامعۀ ایرانی قرار داده‌ایم.

دپارتمان ها

انجمن توانمند سازی، آموزش و پیشگیری آشنا  که حاصل افکار و اندیشه‌های متخصصانی از علوم انسانی  که  در لمس آسیب‌های جامعۀ ایرانی و تلاش در جهت کاهش مسائل موجود، ضرورت عملکردی متفاوت و علمی را احساس کرده‌ بودند، تولد یافت.

دپارتمان حقوقی

دپارتمان حقوقی

دپارتمان روانشناسی

دپارتمان روانشناسی

دپارتمان جامعه شناسی

home-bg-04

فعالیت ها

انجمن آشنا در ۳ حوزه اصلی متمرکز گردیده و فعالیت می نماید.

فعالیت تقنینی

تلاش در جهت اصلاح و باز نگری قوانین و مقررات ناکارآمد و ارائه طرح ها و پیشنهادات در حمایت از اقشار آسیب دیده و در معرض آسیب به ویژه زنان و کودکان به مراجع قانونی و ذیربط .

فعالیت فرهنگی ، اجتماعی و آموزشی

اطلاع رسانی و افزیش سطح آگاهی و آموزش عموم جامعه ، نهادها و سازمان های اجتماعی مرتبط و تلاش در جهت کاهش و پیشگیری آسیب های اجتماعی و وقوع جرم در جامعه .

فعالیت های اجرایی

تلاش در جهت رفع موانع اجرایی قوانین و مقررات و کمک جهت نظارت بر قوانین حوزه شهروندی در جامعه به ویژه زنان و کودکان و اقشار آسیب پذیر .

اهداف

۱- کمک به بهبود شرایط اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، گروه های هدف و توانمند سازی آنان در راستای بهبود امنیت حقوقی و توسعه شاخص های عدالت محوری و ارتقا سلامت جامعه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرم

۲- تلاش در جهت کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه از طریق شناخت ، بررسی ، آسیب شناسی و تبیین و ارزیابی آسیب ها و انعکاس آن به مراجع نظارتی جهت برنامه ریزی و اقدامات اجرایی موثر .

۳- تلاش در جهت آموزش و توسعه مطالعات پژوهشی و راهبردی در حوزه ی حقوق شهروندی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری های اجتماعی

۴- تلاش در جهت توانمند سازی ، ارتقا آگاهی و دانش حقوقی و روانشناختی و جامعه شناختی گروه هدف و سازمان های مردم نهاد مرتبط ، فعالان مدنی ، مددکاران اجتماعی ، نهادهای قضایی و شبه قضایی و سازمانهای دولتی و غیردولتی در حوزه شهروندی به ویژه حقوق زنان و کودکان .

۵- تقویت ارتباط ، تعامل و هم اندیشی و مشارکت با سازمان های مردم نهاد و دیگر سازمان های دولتی و غیر دولتی جهت تاثیرگذاری در امر برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه آسیب های اجتماعی و نیز کارآمد نمودن قوانین و مقررات موجود از طریق ارائه طرح ها و لوایح مورد نیاز.