توسط
ارسال شده در

کارگاه شناخت خشونت خانگی

خشونت خانگی ؛جمله ای است که با شنیدنش تصوری در ما ایجاد می شود تصویر یک مرد یا یک زن؟ یک کودک ؟ مادربزرگ یا پدربزرگ؟ خانه از نظر ما کجاست؟ اعضای خانه چه کسانی هستند؟خشونت چیست ؟حمایت های لازم از [...]