گزارش «ایران» از وضعیت دردناک افراد مجهول الهویه در جامعه؛ رها شدگان در شهر

مریم جهان پناه  خبرنگار براساس آمار، تنها در شش ماه اول امسال ۲۸۷ فرد مجهول الهویه و فاقد سرپرست موثر در استان تهران شناسایی شدند که  با حکم قضایی به مراکز نگهداری بهزیستی ارجاع و پذیرش [...]

طرد از خانواده با مهر مجهول‌الهویه؛ دگرکشی هویتی در جامعۀ آنومیک

ساناز تبری پژوهشگر جامعه‌شناختی اصطلاح مجهول‌الهویه در فرهنگ لغت معین به‌معنای کسی است که هویت، نام و نشان او نامعلوم باشد. افراد مجهول‌الهویه از گروه‌های اجتماعی مورد بحث در علوم انسانی و [...]