دوره دهم

یکی از زیباترین،مؤثرترین و حساسترین ایام زندگی انسانی دوران کودکی است. همه مقدرات کودک در این دوره از زندگی او به دست والدین و اطرافیان است . اگراین دوره بخوبی طی شود شاهد بزرگسالی متعادلی خواهیم بود و چنانچه شاهدغفلت، و یا تعمد اطرافیان دور یا نزدیک، با شکنجه، آزارهای جسمی، جنسی و دیگر آسیب‌های روانی باشیم این ایام شیرین کودکی،به جهنمی برای کودک بدل خواهدشد. در این میان، شناخت حقوق کودک میتواند مانع برخی از این تضییع حقوق ها نسبت به کودکان شود.
ما در انجمن آشنا،تلاش داریم تا شما را با حقوق کودک و مباحث مربوط به آن طبق پیمان نامه حقوق کودک و قوانین مربوطه آشنا سازیم.حقوقی غیر قابل سلب،جهان شمول و همیشگی.به همین منظور در دهمین دوره آموزشی انجمن آشنا،با سرکار خانم وکیل مونیکا نادی،فعال حقوق کودک همراه خواهیم بود تا بیشتر بیاموزیم .

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

دوره نهم