توسط
ارسال شده در

دوره نهم

همدلی ظرفیت بنیادین ما در شکل‌دهی روابط بین‌فردی موثر است و اگر بخواهیم خودخواهی را کنار بگذاریم در این توانایی با برخی حیوانات نیز شریک هستیم. می‌توان گفت که همدلی یکی از توانایی‌های اساسی ما [...]

توسط
ارسال شده در

دوره سوم

ریشه های روانشناختی میل به شرکت در فعالیت های دگردوستانه علل پدید آمدن رفتارها، افکار و هیجان‌های ما در موقعیت‌های بین‌فردی و اجتماعی در شناخت ما از خودمان و دیگران بسیار رشددهنده است. این روزها [...]

توسط
ارسال شده در

مادرِ تماما خوبی نباشید

اخیرا با کتاب «مادر خوب و مادر بد» نوشته دکتر نهاله مشتاق آشنا شدم که گویا کتاب پرفروشی هم هست. این کتاب، اقتباس موفقی است از نظریات دونالد وینیکات، روانکاوِ انگلیسی و اثرگذاری که متاسفانه در [...]

سالمند آزاری یا خشونت علیه سالمندان پدیدهِ مورد غفلتِ جامعه ایران

هر چند همه ما انتظار داریم «خانواده» مکانی امن، صمیمی و سرشار از حمایت و عواطفِ خوشایند باشد اما واقعیت چیز دیگری است. نتیجه مطالعات نشان می‌دهد که میزان بالایی از همسرآزاری و کودک‌آزاری‌های جسمی [...]