توسط
ارسال شده در

دوره دوم

تفاوت سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه؛ از ماهیت تا رویکرد دومین دوره آموزشی انجمن توانمندسازی و پیشگیری آشنا تفاوت سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه؛ از ماهیت تا رویکردها مرزهای مفهومی میان [...]

طرد از خانواده با مهر مجهول‌الهویه؛ دگرکشی هویتی در جامعۀ آنومیک

ساناز تبری پژوهشگر جامعه‌شناختی اصطلاح مجهول‌الهویه در فرهنگ لغت معین به‌معنای کسی است که هویت، نام و نشان او نامعلوم باشد. افراد مجهول‌الهویه از گروه‌های اجتماعی مورد بحث در علوم انسانی و [...]

ابربحران کرونا و ظهور معنای نوین سازمان‌های مردم‌نهاد

در دسامبر سال ۲۰۱۹ نخستین خبرهای پراکنده از بروز نوع جدیدی از ویروس کرونا با توان اشاعۀ پاندمیک [۱] به گوش مردم جهان رسید. پس از آن گسترش سرسام‌آور بیماری منجر به خلق بحرانی فراگیر در سطح [...]

هویت قانونی مفقود در بی شناسنامه های بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان، پهناورترین استان ایران و خانۀ اقوام بلوچ و سیستانی است. زمانی که در خصوص مشکلات افراد فاقد شناسنامه در این استان صحبت می شود، بخش عمدۀ مساله مربوط به حوزۀ فرهنگی و [...]

ساختارهای فرهنگی – اجتماعی و ابتلای زنان به کارتن خوابی

کارتن‌خوابی از مسائل نوین شهری در جامعۀ ایران است. این پدیده در کلان‌شهرهایی مانند تهران، دارای  ابعادی وسیع و پیچیده است و با بسیاری مسائل اجتماعی شهری نظیر اعتیاد، بزهکاری، فحشا، کودکان [...]