دوره چهارم

بررسی انواع مجازاتها در حقوق ایران

✅ بررسی انواع مجازات ها در قانون ایران آنچه در این دوره بیان خواهد شد : ۱-فلسفه مجازات ها چیست؟ ۲-مجازات های اصلی ،تبعی و تکمیلی کدامند؟ ۳-تفاوت مجازات حدی و تعزیری چیست و درجات مجازات به چه معناست ؟ ۴-محرومیت های اجتماعی پیش بینی شده در قانون شامل چه مواردی است؟ ۵-مجازات سالب حیات،دیه و قطع عضو در چه جرایمی پیش بینی شده است؟ ۶-اقدامات تامینی و تربیتی چیست ؟ ✅ این دوره مختص اعضای انجمن آشنا می باشد.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

دوره سوم